Neidio i'r prif gynnwy

Tu hwnt i'r alwad

Beyone yr alwad

Comisiynwyd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl drwy Grŵp Sicrwydd y Concordat Gofal Mewn Argyfwng Iechyd Meddwl.

Comisiynwyd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn er mwyn deall mwy ynglŷn â’r materion sy'n arwain y cyhoedd at ddefnyddio'r gwasanaethau brys pan maent yn profi pryderon iechyd meddwl a/neu lesiant.

Yn wreiddiol, roedd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn yn ymdrin â'r dull ac achosion o gludo gan wasanaethau brys neu gludo pwrpasol ar gyfer person yn dioddef problemau iechyd meddwl ar ôl cael ei asesu ond, o ganlyniad i'r amhariad ar gynhyrchu'r Adolygiad Cenedlaethol hwn a achoswyd gan Bandemig y Coronafeirws, bydd yr agwedd hon yn cael ei hasesu drwy adroddiad ategol.

Bwriadwyd ymgymryd ag arolwg o 'brofiadau personol' mewn cydweithrediad â'r elusen iechyd meddwl Mind a Chynghrair Iechyd Meddwl Cymru. Nod yr arolwg hwn oedd deall y profiadau personol o gysylltu â'r gwasanaethau argyfwng cyhoeddus ynghylch pryder iechyd meddwl neu lesiant yn well. O ganlyniad i'r amhariad a achoswyd gan Bandemig y Coronafeirws, bydd yr arolwg hwn yn cael ei gynnal yn ddiweddarach a'i gyhoeddi drwy adroddiad ategol.