Neidio i'r prif gynnwy

Gofal Brys ac Argyfwng

Mae'r Rhaglen Genedlaethol Gofal Heb ei Drefnu yn un o dair rhaglen genedlaethol sydd wedi'u blaenoriaethu gan Weinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Mae'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol wedi gofyn am ddealltwriaeth o 'sut beth yw edrychiadau da' i gleifion sy'n cyrchu Adran Achosion Brys a chreu Fframwaith Ansawdd a Chyflenwi Adran Achosion Brys Cenedlaethol ar gyfer GIG Cymru (EDQDF). Bydd hyn yn cynnwys gwaith i gytuno ar safonau gofal, dull unffurf o fesur gweithgaredd a model gofal y cytunwyd arno yn genedlaethol ar gyfer Adrannau Brys i alluogi optimeiddio canlyniadau clinigol a phrofiad cleifion a staff.

Y bwriad yw adeiladu ar y gwaith a arweiniodd at greu model trawsnewidiol a buddion cysylltiedig ar gyfer gwasanaethau ambiwlans brys o fewn System Gofal Heb ei Drefnu Cymru ehangach, a datblygu a gweithredu model newydd ar gyfer Adrannau Brys o fewn Ansawdd a Chyflenwi. Fframwaith. Mae hyn yn darparu glasbrint ar gyfer galluogi cyflawni canlyniadau trosfwaol sy'n cyd-fynd â nod pedwarplyg yr Adolygiad Seneddol: -

  1. Gwell canlyniadau clinigol gan Adrannau Brys.
  2. Gwell profiad i gleifion ac ansawdd y gofal mewn Adrannau Brys.
  3. Ymgysylltiad gwell â gweithlu'r Adran Achosion Brys.
  4. Gwerth cynyddol am arian wedi'i gyflawni o gyllid Adrannau Brys trwy arloesi, gwella, mabwysiadu arfer da a dileu gwastraff.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y papur Briffio Atodol.