Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Gwella Sicrwydd Ansawdd

Mae'r Gwasanaeth Gwella Sicrwydd Ansawdd (QAIS) yn is-adran o'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol sy'n canolbwyntio ar wella gofal, ansawdd a gwerth.

Amcanion yr is-adran yw:

  • Sicrhau bod gofal diogel, effeithiol ac o ansawdd uchel yn cael ei ddarparu sy'n gwella profiad y claf;
  • Herio perfformiad darparwr is-safonol yn gadarn;
  • Darparu goruchwyliaeth, cyngor a chefnogaeth i wella ansawdd gofal;
  • Hwyluso cydweithio rhwng darparwyr a chomisiynwyr gyda'r claf fel canolbwynt darparu gofal; a
  • Sicrhewch fod pob gwasanaeth a gaffaelir yn darparu gwerth am arian ar gyfer y pwrs cyhoeddus.