Neidio i'r prif gynnwy

Beyone yr alwad

Beyone yr alwad

Comisiynwyd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r Cynllun Cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl drwy'r Grŵp Sicrwydd Concordat Gofal Argyfwng Cenedlaethol.

Comisiynwyd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn i sicrhau gwell dealltwriaeth o'r materion sy'n arwain y cyhoedd i gael mynediad at wasanaethau brys wrth brofi pryderon iechyd meddwl a/neu les.

I ddechrau, roedd yr Adolygiad Cenedlaethol hwn yn ymdrin â'r dull a'r achosion o drawsgludiad gan wasanaethau trafnidiaeth brys neu bwrpasol ar gyfer person sy'n profi materion iechyd meddwl ar ôl asesiad ond, oherwydd yr amhariad wrth gynhyrchu'r Adolygiad Cenedlaethol hwn a achoswyd gan Bandemig y Coronafeirws, eir i'r afael â'r agwedd hon drwy adroddiad atodol.

Y bwriad oedd cynnal arolwg 'profiad o lygad y dŵr' mewn cydweithrediad ag elusen iechyd meddwl Mind a Chynghrair Iechyd Meddwl Cymru. Roedd yr arolwg hwn yn deall yn well y profiadau personol sy'n gysylltiedig â chysylltu â'r gwasanaethau cyhoeddus brys am bryder iechyd meddwl neu les. Oherwydd yr aflonyddwch a achosir gan bandemig y Coronafeirws, bydd yr arolwg hwn yn cael ei gynnal yn ddiweddarach a'i gyhoeddi drwy adroddiad atodol.