Neidio i'r prif gynnwy
 

Croeso i'r Uned Comisiynu Cydweithredol Genedlaethol

Yr Uned Comisiynu Cydweithredol Genedlaethol (NCCU), a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru. Ein gweledigaeth yw ‘Arwain sicrwydd ansawdd a gwelliant i GIG Cymru drwy gomisiynu ar y cyd” ac rydym yn darparu rhaglenni comisiynu cenedlaethol ar ran ystod eang o gwsmeriaid

Gofal Brys ac Argyfwng

Safbwynt Cymru o Ofal Brys a Gofal mewn Argyfwng: Yn 2020, cafodd Picker ei benodi gan yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol i ddatblygu a chynnal arolwg o safbwynt y cyhoedd ynglŷn â gwasanaethau gofal brys a gofal mewn argyfwng yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn manylu ar ganfyddiadau’r arolwg a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2020.