Neidio i'r prif gynnwy

O 1 Ebrill 2024, datblygodd yr Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol i fod yn Gyd-bwyllgor Comisiynu GIG Cymru. Yn ystod y cyfnod pontio hwn, bydd ein gwefan yn parhau i fod yn weithredol. Yn y cyfamser gallwch archwilio ein cartref newydd yn cbc.gig.cymru i gael diweddariadau a gwybodaeth.

Yr Uned Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol (NCCU)

Yr NCCU, a gynhelir gan Fwrdd  by Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru. Ein gweledigaeth yw: "Arwain sicrwydd ansawdd a gwelliant i GIG Cymru drwy gomisiynu cydweithredol" ac rydym yn darparu rhaglenni comisiynu cenedlaethol ar ran ystod eang o gwsmeriaid. Mae ein gwaith yn canolbwyntio ar anghenion holl ddinasyddion Cymru, waeth beth fo'u cefndir, ac rydym yn falch o gefnogi cydraddoldeb, amrywiaeth, cymhwysedd diwylliannol ac ymwybyddiaeth.

Y Newyddion Diweddaraf

Mae'r Uned Genedlaethol Comisiynu Cydweithredol yn ennill Gwobr Arian + Cymhwysedd Diwylliannol Du Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Diverse Cymru

Mae Timau yr Uned Comisiynu Cydweithredol Cenedlaethol (UGGC) a'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys (PGAB) wedi ennill gwobr ardystio Arian + Cynllun Cymhwysedd Diwylliannol BAME gan Diverse Cymru.

Mae'r wobr yn cydnabod cefnogaeth ac ymrwymiad y tîm tuag at sicrhau bod yr UGGC / PGAB yn dod yn gyflogwr sy'n gymwys yn ddiwylliannol a sicrhau bod ein gweithle yn deg ac yn deg i'r rhai o gymunedau BAME.

Derbyniodd Shane Mills (Cyfarwyddwr Clinigol) a Sanjeev Mahapatra (Pennaeth Gweithrediadau) y wobr ar ran timau UGGC / PGAB yng Ngwobrau'r Cynllun Cymhwysedd Diwylliannol a gynhaliwyd ddydd Llun 2 Medi 2023.

Mae Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol Diverse Cymru yn offeryn datblygu gweithle arobryn i helpu sefydliadau i weithredu arfer da yn y gweithle, gan sicrhau bod gwasanaethau'n deg ac yn deg i bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

Rydym yn cydnabod efallai na fydd y Gymraeg neu'r Saesneg yn iaith gyntaf i chi. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch o'r wefan hon mewn iaith wahanol, cysylltwch â ni'n uniongyrchol