Neidio i'r prif gynnwy

Croeso i'r Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol

Yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol (NCCU), a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru. Ein gweledigaeth yw: "Arwain sicrhau ansawdd a gwella GIG Cymru trwy gomisiynu cydweithredol" ac rydym yn darparu rhaglenni comisiynu cenedlaethol ar ran ystod eang o gwsmeriaid.

Diweddariad Coronavirus: Swyddfa

Yn ystod y cyfyngiadau coronafirws  parhaus rydym yn parhau i gefnogi ein gweithwyr ledled Cymru i barhau i weithio gartref lle bo hynny'n bosibl. Sylwch: efallai na fydd unrhyw swydd sy'n cyrraedd ein swyddfeydd yn ystod y broses gloi yn cael ei derbyn nes bydd ein swyddfeydd yn ailagor. Os oes angen i chi anfon rhywbeth atom ar frys, y ffordd orau o wneud hyn yw ei sganio / tynnu llun ohono a'i e-bostio at y tîm gweinyddwyr priodol:

Dolenni Cyflym