Neidio i'r prif gynnwy
Hafan

Croeso i'r Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol

Yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol, sy’n cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru. Ein gweledigaeth yw: “Arwain gwaith y GIG Cymru o ran sicrhau ansawdd a gwella, a hynny drwy gomisiynu cydweithredol” ac rydyn ni’n cyflawni rhaglenni comisiynu cenedlaethol ar ran amrywiaeth eang o gwsmeriaid.

Gofal Brys ac Argyfwng

Safbwynt Cymru o Ofal Brys a Gofal mewn Argyfwng: Yn 2020, cafodd Picker ei benodi gan yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol i ddatblygu a chynnal arolwg o safbwynt y cyhoedd ynglŷn â gwasanaethau gofal brys a gofal mewn argyfwng yng Nghymru. Mae’r adroddiad yn manylu ar ganfyddiadau’r arolwg a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2020.

 

Dolenni Cyflym

Tîm Corfforaethol yr Uned Gomisiynu Corfforaethol Cenedlaethol Y Rhaglen Genedlaethol ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn Argyfwng  | Gwasanaeth Gwella Sicrwydd Ansawdd