Neidio i'r prif gynnwy
Hafan

Croeso i'r Uned Gomisiynu Gydweithredol Genedlaethol

Yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol (UGGC), a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru. Ein gweledigaeth yw: "Arwain sicrhau ansawdd a gwella GIG Cymru trwy gomisiynu cydweithredol" ac rydym yn darparu rhaglenni comisiynu cenedlaethol ar ran ystod eang o gwsmeriaid.

Diweddariad Coronavirus

Welsh Government COVID Placeholder

Yn ystod y cyfyngiadau coronafirws  parhaus rydym yn parhau i gefnogi ein gweithwyr ledled Cymru i barhau i weithio gartref lle bo hynny'n bosibl. Os oes angen i chi anfon rhywbeth atom ar frys, y ffordd orau o wneud hyn yw ei sganio / tynnu llun ohono a'i e-bostio at y tîm gweinyddwyr priodol:

Tîm Corfforaethol | Rhaglen Gofal Brys ac Argyfwng | Gwasanaeth Gwella Sicrwydd Ansawdd

Dolenni Cyflym