Neidio i'r prif gynnwy

Rhyddid Gwybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2005, yn adlewyrchu newid mewn polisi cenedlaethol yn y maes gweinyddiaeth gyhoeddus, a hynny o fod yn ddiwylliant o gyfrinachedd i fod yn ddiwylliant agored ac atebol.

Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl gyffredinol i chi, y cyhoedd, gael mynediad at wybodaeth sy’n cael ei chadw gan unrhyw awdurdod cyhoeddus, fel Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, ac eithrio ambell esemptiad cyfyngedig. I weld y Ddeddf, ewch i ‘Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000’.

Os hoffech chi wneud cais am wybodaeth, cysylltwch â’r canlynol: