Neidio i'r prif gynnwy

Fframwaith Cydweithredol Cenedlaethol

Mae’r Cytundeb Fframwaith hwn yn nodi’r weithdrefn archebu ar gyfer Gwasanaethau y gall fod eu hangen ar y Comisiynydd, y prif delerau ac amodau ar gyfer unrhyw Gytundeb Lleoliad y caiff y Comisiynydd ei gwblhau, a rhwymedigaethau’r Darparwr yn ystod ac ar ôl cyfnod y Cytundeb Fframwaith hwn.