Neidio i'r prif gynnwy

Corfforaethol

Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru, sy’n cael ei chynnal gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru. Gweledigaeth yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol yw:

“Arwain gwaith y GIG Cymru o ran sicrhau ansawdd a gwella, a hynny drwy gomisiynu cydweithredol.”

Diben yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol yw gwella canlyniadau a phrofiad cleifion drwy’r gwasanaethau mae’n eu darparu. 

Nodau’r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol yw:

  • Gwella canlyniadau a phrofiad cleifion.
  • O safbwynt cleifion – deall a mynegi beth yw gwasanaeth da.
  • Sicrhau bod polisi cenedlaethol wrth wraidd ymarfer lleol.
  • Elwa ar gydberthnasau cydweithredol.
  • Sicrhau gwerth.
  • Newid ymddygiad er mwyn arloesi.