Neidio i'r prif gynnwy

Corfforaethol

Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru, a gynhelir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg a hi yw gwasanaeth comisiynu cydweithredol GIG Cymru.

Gweledigaeth yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol yw: “Arwain sicrhau ansawdd a gwella GIG Cymru trwy gomisiynu cydweithredol”

Pwrpas yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol yw gwella canlyniadau a phrofiad cleifion trwy'r gwasanaethau y mae'n eu darparu.

Amcanion yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol yw:

  • Gwella canlyniadau a phrofiad cleifion.
  • O safbwynt y claf - deall a mynegi sut mae da yn edrych.
  • Ymgorffori polisi cenedlaethol mewn ymarfer lleol.
  • Budd o berthnasoedd cydweithredol.
  • Cyflwyno gwerth.
  • Newid ymddygiad er mwyn gwreiddio arloesedd.