Neidio i'r prif gynnwy
Kate Burton

Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid a Chomisiynu

Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol

uggc.gig.cymru

Uned 1, Charnwood Cwrt, Billingsley Heol, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ

kate.burton2@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Dirprwy Gyfarwyddwr Trawsnewid a Chomisiynu

Mae Kate Burton, BSc, DipSW, MSc, AMHP wedi bod yn Weithiwr Cymdeithasol Cofrestredig ers 2003, gan weithio yn y Gwasanaethau Cymdeithasol a'r GIG. Mae Kate wedi gweithio mewn rolau clinigol a rheolaethol mewn gwasanaethau iechyd meddwl oedolion a phlant, ac mewn rolau perfformio a chomisiynu cenedlaethol yng Nghymru. 

Mae Kate yn angerddol am wella gwasanaethau trwy gydweithio rhwng asiantaethau, a gall adrodd stori gyda data a rhifau yn frwdfrydig. Mae Kate hefyd yn ymddiriedolwr Brynawel Rehab, sy'n cefnogi pobl i wella o ddibyniaethau alcohol a chyffuriau yng Nghymru.

Martyn French
Pennaeth GSAG
Deb Hillman
Uwch-ymarferydd
Áine Davies
Ymarferydd Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Robert Thomas
Ymarferydd Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
David Huw O'Neil
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Helen Kerrigan
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Yvette Davies
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Fadzai Dhliwayo-mpofu
Mental Health Practitioner
Leeha Kostin
Rheolwr Gweithrediadau - Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd a Gwella
Richard Cheng
Arweinydd Cydymffurfiaeth a Sicrwydd Data
Mary Porter
Uwch-weinyddwr
Neil Goulding
GGSA Gweinyddwr
Adam Jones
Performance and Information Support Officer
Nicholas Harrhy
Performance and Information Support Officer