Neidio i'r prif gynnwy
Leeha Kostin

Cydlynydd Adolygu Sicrwydd

Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol

uggc.gig.cymru

Uned 1, Charnwood Court, Billingsley Road, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QZ

gig.nccu@wales.nhs.uk

Amdanaf i

Cydlynydd Adolygu Sicrwydd

Martyn French
Uwch-ymarferydd
Deb Hillman
Uwch-ymarferydd
Aine Davies
Ymarferydd Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Robert Thomas
Ymarferydd Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Steve Colwill
Ymarferydd Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed i'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol (Therapydd Galwedigaethol
David Huw O'Neil
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Helen Kerrigan
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Yvette Davies
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Ben Farnham
Ymarferydd Iechyd Meddwl
Bobby Mitik
Dadansoddwr Data CCAPS
Richard Cheng
Swyddog Cydymffurfiaeth CCAPS
Mary Porter
Uwch-weinyddwr
Leeha Kostin
Cydlynydd Adolygu Sicrwydd
Jarvis Jones
Swyddog Cymorth Perfformiad a Gwybodaeth
Matthew Pearce
Swyddog Cymorth Perfformiad a Gwybodaeth
Sanjeev Mahapatra
Cydlynydd Prosiectau Arbennig
Joseph Davies
Ymchwilydd Clinigol
Bethan Jones
Ymchwilydd Clinigol