Neidio i'r prif gynnwy

Fframwaith Ansawdd a Chyflenwi

Yn ystod haf 2018, mewn ymgais i wella profiad a chanlyniadau cleifion i’r rheini sy’n ymweld ag Adrannau Brys ledled Cymru, gwnaed cais gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething, am ddatblygu Fframwaith Ansawdd a Chyflenwi Cenedlaethol ar gyfer Adrannau Brys yng Nghymru.

Ceisio dod â thimau clinigol a rheolaethol o bob rhan o Adrannau Brys GIG Cymru ynghyd, i ddisgrifio sut beth yw edrych yn dda ar gyfer gofal brys a beth sydd ei angen ar dimau lleol i helpu i gyflawni'r weledigaeth a rennir, ar gyfer pobl Cymru.

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y papur Briffio Atodol . Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yn y papur Briffio Atodo a Delwedd y Fframwaith