Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiad Cymeradwyo Clinigol EDQDF: Trosglwyddo a Brysbennu Ambiwlans

Cefndir

Yn dilyn sesiwn flaenorol, a gynhaliwyd gan yr Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol (NCCU) trwy Raglen Fframwaith Ansawdd a Chyflenwi'r Adran Achosion Brys (EDQDF), lle daethpwyd â staff rheng flaen ynghyd i adeiladu 'What Good Looks Like' ar gyfer trosglwyddo a brysbennu ambiwlans. Daeth yr NCCU ag amrywiaeth o staff clinigol ynghyd ar gyfer digwyddiad gweithdy i gytuno ar resymoldeb y model er mwyn symud ymlaen â'r gwaith.

Yn ystod Digwyddiad Cymeradwyo Clinigol EDQDF ar gyfer Trosglwyddo a Brysbennu Ambiwlans, aeth Anna Sussex â'r gynulleidfa trwy'r siwrnai hyd yma ar y darn hwn o waith a siaradodd hefyd am drefniadau gweithredol. Yna aeth y cyfranogwyr ymlaen i dorri allan ystafell i drafod barn ynghylch a oedd y model a'r trefniadau gweithrediadau yn rhesymol. Yna aeth Julian Baker â'r gynulleidfa trwy'r camau nesaf ar gyfer y model.

Dolen Fideo wedi'i Recordio

 

Am wybod mwy?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach ynghylch y sesiwn hon neu os ydych am roi unrhyw adborth, anfonwch e-bost atom ar: CTM.EDQDF@wales.nhs.uk.